Home Artist Simon Periton takes on Farringdon canvas dr christopher dresser design _design emplifying power_ - inspiration for simon periton farringdon_270987

dr christopher dresser design _design emplifying power_ – inspiration for simon periton farringdon_270987

04 farringdon station – proposed artwork by simon periton at station entrance on long lane_268786
dr christopher dresser design _design emplifying power_ – inspiration for simon periton farringdon_270987 b