Home Artist Simon Periton takes on Farringdon canvas dr christopher dresser design _design emplifying power_ - inspiration for simon periton farringdon_270987 b

dr christopher dresser design _design emplifying power_ – inspiration for simon periton farringdon_270987 b

dr christopher dresser design _design emplifying power_ – inspiration for simon periton farringdon_270987
simon periton – profile of artist for farringdon elizabeth line station_270988